Easter-greetings-16-KLAR-we

Annonser

Är du en ”infoknarkare”; floating hjälper!

”-Vi inser oss behöva information, för då känner vi oss tryggare. Det betyder inte alls att vi blir bättre stress-pic beslutsfattare. Hälftens så mycket informtion är dubbelt så bra!
Enligt Ari Riabacka ger information oss människor ett dopaminpåslag. Vi blir informationsknarkare.”
/Av Åsa Frisk, sid 9, tidningen ”Postition, för bättre ledarskap”,  nr 4 -14.

Jag (Lena) känner igen mig i mycket av detta, mindre information = mindre stress! Som aldrig förr ”konsumerar vi information”, ofta i den grad att vi bara klarar av att ta till oss en bråkdel. Förklaringen kan ligga i dopaminpåslaget och kanske även en viss ”socialpåtryckning” och en känsla av status, om man kan hålla sig informerad! Sedan handlar det självklart även på efterfrågan och utbud, men jag tycker att det här behovet har gått över i något både osunt och mycket skadligt!

Ett snabbt och effektivt sätt att börja motverka denna informationsstress är att floata! Det är en bra början bl a för att floataren snabbt och grundligt själv bli (upplevelsemässigt, ej teoretiskt) mer medveten om hur man mår, på olika plan!
Floatingen i sig själv är i huvudska designad för att ta bort så mycket sinnesintryck som möjligt! Det ger oss möjlighet att återhämta oss för alla intryck/stress och läka, både psykiskt och fysiskt. I floatingtanken får hjärnan vila från alla yttre intryck och kan därför mobilisera sina egna resurser för att hitta tillbaka till, eller bibehålla hälsan!
Floatingen underlättar kroppens egen läkning!

Mer om Ari Riabacka på:
http://www.bisnode.com/Sverige/Nyheter-inspiration/Brains/Vi-har-blivit-informationsknarkare/

 

Om rygg, nack- och käkproblem del 1 (2)

bild-rygg1Rygg- och nackproblem utgör en stor del av alla hälsoproblem idag. Många som har en ”smärtproblematik” har även ryggbesvär. Därför tycker jag att det lite märkligt att det inte läggs mer resurser för en bättre vård för dessa besvär inom Landstingen ramar! (Om än man självklart kan få god hjälp för vissa besvär, t ex brott på ben eller andra besvär som en ortoped vanligen behandlar. Ett konkret exempel där jag tycker det saknas en smärtläkare; är i Smärtteamet vid Skellefteå Lassaret.)

På webbsiten internetmedicin.se som är avsedd för ”läkare och sjuksköterskor” kan man läsa följande (se länken ”Ryggsmärta och bålstabiliserande träning” :
”Det finns idag ingen ”kur” som hjälper mot ryggsmärta men evidensen pekar mot att aktivitet och träning är det som hjälper bäst mot återkommande och långvarig ryggsmärta.”

Jag kan förstå att personer utan medicinsk kunskap gärna söker en enhetlig ”kur”. Men att detta behöver förklaras på en sida för läkare och sjuksköterskor…med tanke på att ryggsmärta kan ha så olika orsaker, tycker jag är underligt!

Här vill jag skriva lite mer utförligt om mina erfarenheter av problem med nacke, rygg och käke/tänder.”
(Jag har haft problem sedan jag vid 8-års ålder fick en nackskada. Förutom andra mindre trauman under åren så skadade jag mig i en halkolycka när jag var 34 år. Det var droppen som gjorde att jag brände ut mig. Därefter utvecklade jag Fibromyalgi, det var  ca 12 år sedan. Jag har whiplash och vävnadsskador i bröstrygg, ländrygg och är stresskänslig.)

Självklart ska man vända sig till ”experter”, men tyvärr är det ofta svårt idag att få tydliga svar och bra hjälp om man har dessa problem. Konsten är oftast att hitta rätt sorts ”expert”.
Jag, som lekman, delar med mig av mina erfarenhet-er för jag tror det kan vara bra på flera sätt. (Under de 8 år vi drivit floatingföretag har jag även lärt mig en del via våra kunder.) Om någon som läser det här och har andra upplevelser av bra ”rygg-hjälp” – hör gärna av er & tipsa!

Vad jag vill säga är att det är bra om ni hittar något här som kan vara till hjälp och/eller inspiration – men kom ihåg att jag bara kan tala från min egen erfarenhet och utan någon utbildning som stöd. Det är olika från person till person vad som hjälper!

De flesta av oss vill gärna tro på experter, men jag kan t ex på rak arm säga att mycket få av de läkare jag mött har praktiskt kunnat hjälpa mig! Däremot har jag fått en del hjälp med att reda ut vad som inte är fel på min rygg & nacke. Medan andra naturligtvis kan få hjälp hos läkare, de har även möjligheten att ge remiss till någon specialist. Det finns läkare som har rätt utbildning för att behandla problem i rörelseapparaten (t ex OMT-utbildning, men mer om det i nästa blogg). Tillgången till specialiserade läkare varierar bl a beroende på var man bor, i Skellefteåtrakten är ryggspecialister sällsynta. Men man kan även få remiss till någon specialist i en annan del av landet. Undersök gärna vad din läkare har för kompetens inom detta område!
De som kunna hjälpa mig mest har varit naprapater, kiropraktorer och en sjukgymnast med OMT-behörighet.

Här kommer jag inte gå närmare in på specifika hälsoproblem som kan ge dessa besvär (t ex Skolios, Fibromyalgi och Whiplash mfl). Det här handlar i huvudsak om smärtor i rygg/nacke (p ga en onormal funktion) av andra orsaker.
Men jag vill påpeka att det är vanligt att rygg/nack tyvärr kan ge upphov till följdproblem/sjukdomar, som t ex Fibromyalgi. Det är en viktig anledning till att ta sina hälsoproblem på allvar och så snart som möjligt aktivt försöka förbättra sin hälsa!

Vad är orsak till problemet/-en?
Det kan självklart finnas en mängd olika orsaker. Men om man kan ta reda på varför så brukar det vara bra av flera skäl:
Det underlättar ofta när man försöker hitta rätt behandling, att veta orsaken brukar minska risken för att du får mer problem och alltså öka chansen att bli bättre, men inte minst så är det bra för dig själv att veta vad som skapat problemen!
Men det är inte alltid möjligt att hitta s. a. s. ”roten till det onda”.

Allmänna frågor som man kan ställa sig för att ”ringa in” orsaken till problemet:
-Vad har jag gjort något annorlunda ungefär när eller före problemet uppstod? Det behöver inte vara något så dramatiskt som en bilolycka, fallolycka, ny sportaktivitet el dyl! (Ibland är det en kombination av händelser, aktiviteter som ger problem!)

-Känner jag igen den här smärtan, har jag haft ont där förut? (Om än du inte haft det sedan dess.)

-Det är ganska vanligt att det har med åldern att göra; det kan vara så att du skadat dig när du var yngre, men att kroppen då klarade av att kompensera för det. MEN ofta när man passerat ungefär 30-års åldern, då kan de gamla skadorna ”dyka upp igen” och bli till större problem!
( Jag fick denna förklaring av en erfaren sjukgymnast, som även har bl a OMT-utbildning; att kroppen klarar av att hantera skadorna till dess man blir äldre.)
Så fråga dig själv om det kan vara så att du har en gammal skada, som i dagsläget blivit provocerad av något mindre*, som ”på äldre dar” dyker upp?
(*Är det så att man redan har ett ”underliggande” problem, så kanske du inte ens har ”gjort något särskilt” för att provocera det. Det kan verka som det bara återkommer.)

-Har vi någon sjukdom i familjen, t ex reumatism, som det finns risk för att du har?
(Om möjligt prata med den släkting som har hälso problemen. Det kan gå fortare att få hjälp hos läkaren, om man själv har en trovärdig, misstanke om vilket hälsoproblem man lider av!)

-Kan problemen orsakas av mina arbetsuppgifter, min arbetsställning eller något fysiskt krävande du gör på din fritid?

-Kan det vara så att jag allmänt misskött mig under en tid? (Jo, faktiskt, så kan man indirekt få rygg/nack problem om man ”missköter” sig! Om än ofta det kan finnas en ”utlösande” faktor, som t ex att man sträcker sig eller lyfter för tungt.)

-När det gäller besvär i nacken/käken: Har du varit hos tandläkaren och t ex bytt ut någon plomb eller liknande? (Ibland kan förändringar i tänderna ge problem med bettet, vilket i sin tur kan ge spänningar i käken och nacken!)

-Har jag varit mer stressad och/eller spänd än vanligt? (Det är normalt att det finns en psykisk faktor vid många rygg/nack besvär! Stress gör att vi automatiskt får högre grundspänning i våra muskler vilket påverkar kroppen negativt, dels av indirekta orsaker;att vi sover sämre, kanske tränar mindre, blir sämre på att tänka på vår arbetsställning, hur vi lyfter osv.)

Ska man vänta innan man söker hjälp?
Min erfarenhet är tyvärr så att de allra flesta går med sina rygg/nack/käke- problem alltför länge innan de lyckas hitta någon verkningsfull hjälp! Så var det även för mig. Men eftersom vissa smärtor i rygg/nacke går över av sig själv, så kan det vara svårt att veta när man ska söka hjälp!
x-ray-skullMen om än man har gått länge med sin smärta så kan man ändå lära sig att bli bättre på att åtgärda ev.  ”nya smärtor”.
Som jag beskriver här så är tyvärr vanligt att grundproblemen även skapar andra besvär. Då gäller det att vara snabb med att försöka ta reda på orsaken & åtgärda det. Så att de ”nya” smärtorna inte ökar på besvären i onödan! Förutom att man helt enkelt inte ska ”finna sig” i att ha ont utan att få hjälp, så är det även viktigt att försöka åtgärda smärtan för att den ofta ger:

-Problem med kroppshållningen (vilket i sig själv förvärrar & kan ge andra bekymmer).
-Ökad muskelspänning som bl a kan ge spänd käke, vilket ofta ger huvudvärk, gnisslande tänder & illamående (bettskena hjälper!). Spänningen brukar förvärrar & ger andra följbesvär.
-Smärta är psykiskt jobbigt vilket ofta skapar ”onda cirklar” (ökar den allmänna stressen, kan ge t ex sömnproblem, depression osv).
-Smärta gör, förutom allt annat, att man orkar mindre Det kan i praktiken kännas som om man har mindre tid, bl a för att det mesta tar längre tid. Det i sin tur gör att det blir allt svårare att åtgärda problemet;
söka hjälp, träna, ändra arbetsställning osv. Så försök ta itu med dina besvär så snart som möjligt! (Om du inte vet att det är tillfälliga besvär som t ex träningsvärk!)

Stress och psykiska problem som orsak eller delorsak till rygg/nacke/käkproblem
I dagens samhälle ökar de psykiska problemen mycket, tyvärr ökar inte förståelsen och acceptansen för denna typ av problem i samma takt! Först behöver vi alla inse att kropp och psyke hör ihop och att de måste behandlas som en helhet!

Sedan behöver de flesta av oss nog inse att man inte ska skämmas för att de allra flesta kroppsliga problem även påverkar vårt psyke och vice versa!

När kroppen mår dåligt så blir den helt enkelt stressad, vilket är en naturlig reaktion. (Stress är en uråldrig försvars mekanism, som fungerade bra på den tiden vi ofta kunde springa ifrån eller slåss mot de faror som hotade oss. Idag skapar tyvärr stressreaktionen fler problem än den löser!) Tyvärr så påverkar stress ofta mer direkt vissa typer av hälsoproblem, t ex de här aktuella rygg/nacke åkommorna. I synnerhet käkens muskulatur blir, som regel, snabbt spänd av stress. Dålig sömn, som ofta hör ihop med stress bidrar till bl a spänd käke, så är det i varjefall för mig. (Andra sjukdomar/besvär som verkar snabbt reagerar på stress är besvär i mage & tarm, huvudvärk, högt blodtryck, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar mfl.)

Hur stress och t ex den mentala inställningen påverkar rygg/nackhälsan är ett stort ämne, som jag inte kan gå närmare in på här, men det finns några saker jag ändå vill påpeka:

-Jag har varit med om att ett par läkare,  allmänläkare och försäkringskassans läkare, kan försöka ”bortförklara” rygg/nacke och käkbesvär med att de är ”psykiska”. Den som har besvär ska absolut inte nöja sig med det ”svaret”, enligt min mening! (Åtminstone bör man se till att man får konkreta råd för hur man kan hantera de psykiska besvären!) Jag rekomenderar att man utvärdera och undersöka om de råd man får verkligen fungerar. Många gånger tar det tid att hitta grundorsaken, men det är väl värt att inte ge upp för det går att få hjälp!)

Dels för att de psykiska besvär som skapar större kroppsliga besvär behöver utredas, om man inte redan känner till sjukdomsbilden!

Dels för att de flesta allmänläkare, enligt min erfarenhet, har mycket svårt att ställa en korrekt diagnos på dessa problem! (Sen kan man spekulera över varför försäkringsläkare tar till ”bortförklaringar”!)

Dels för att man mycket väl kan ha t ex ”låsningar” och andra bekymmer som går att rätta till, samtidigt som man har psykiska hälsobesvär!

-Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. Ibland ger rygg/nackproblem besvär som, för en mindre insatt person t om en läkare, kan verka psykiska. Men orsaken kan komma från det man kallar ”rörels-apparaten”!
Du kan t ex få; hjärtklappning, smärtor mot hjärtat (t om hjärtinfarkts liknande), yrsel, koncentrationsstörningar, svårigheter med att fokusera synen, svårighet att tåla ljus & höga ljud, tinnitus. Andra symtom som kan komma från rygg/nacke är att du kan bli illamående (ofta spänd käke) och det kan påverka sömnen och ge en mängd stressymtom mm!

Ta själv ansvar, ingen känner din kropp som du gör, men försök undvika skuldkänslorna!

Min erfarenhet har varit att många ”experter” kan verka säkra på att de vet vad som är ditt problem, trots att du själv har en annan uppfattning. Självklart kan man bli ”hemmablind”, så det är alltid värt att lyssna och utvärdera de försök till förklaringar du får. Men det är även viktigt att du själv prövar och ifrågasätter olika förklaringsmodeller och att du vågar lite på hur du upplever din egen kropp!

Idag är det lätt att man kan bli skuldbelagd för att man har hälsoproblem. Om det är så att du mer eller mindre (omedvetet) själv är orsak till dina problem så är det som regel p g a din okunskap! Det bästa är att själv ta huvudansvaret för att bli frisk, eller åtminstone så mycket bättre som är möjligt, men att inte skapa skuldkänslor hos sig själv. Det kan vara lättare sagt, än gjort, men det är vitkigt att komma ihåg:
Man kan inte göra mer än sitt bästa i varje situation och skuld motverkar återhämtning!

En stor fördel med denna typ av problem att det ofta finns mycket att göra, mycket som du själv kan göra för att förbättra din hälsa (mer om vad jag gjort i nästa blogg)!

Men ofta krävs det både tid, ”arbete” och en del pengar för att kunna få hjälp (tyvärr är det svårt att få all hjälp inom landstinget).

Fortsättning följer i min nästa blogg, den kommer att handla om:

Var man kan söka hjälp för att få en utredning och vilka behandlingar & alternativ-behandlingar som kan hjälpa för rygg/nacke och käkbesvär.

Sköt om er!

/Lena

Varför blir jag stressad av att floata?

 

Bonsenti fick idag ett tweet från en följare som har prövat att floata, men beskriver det som en stressande upplevelse.
Vilket är motsatsen till hur vi beskriver floating; avstressande!

Jag tycker att det är en viktig fråga att ta upp när det gäller floating och jag ska försöka ge lite svar här! Det är inte ovanligt att människor tycker att floating är lite stressande, tvärtom mot vad t ex forskningen visat. Orsakerna till varför man känner så kan vara många. Men oftast är det faktiskt ett tecken på att:
Man verkligen är i stort behov av att floata, eller åtminstone hitta något annat som hjälper till med att sänka stressnivån!
När man är för stressad behöver man ”stanna upp” – men det är just det som är svårt! Genom floatingen får man stor hjälp med att varva ner, men man får räkna med att ”stressen gör motstånd mot det”! Tyvärr är det ofta jobbigt att börja lära om och att behandla sig själv mer hälsosamt!

I den här texten kommer jag att vidareutveckla den erfarenhet jag fått under drygt 7 år med vårt floating företag, från mina egna och kunders upplevelser och även hänvisa till vetenskap- liga rön.

Men först vill jag påminna om vi sällan kan lära oss något viktigt på bara ett (eller ett fåtal) försök!
När det gäller livsviktiga saker, som vår hälsa, så kan det vara värt att satsa lite mer; det gäller ofta att det som kan förändra livet måste få ta tid, övning och andra resurser!
Det finns tyvärr sällan några ”genvägar”, många behöver gå igenom en period som kan kännas mer eller mindre jobbig. Man kan t ex jämföra med att börja träna fysiskt eller gå i terapi. Ibland måste det vara lite obehagligt för att kunna bli bättre!
Eftersom det som regel brukar behövas minst 3 ggr för de flesta att få större effekt av floatingen så ger vi nu detta erbjudande; betala för 2 st och få 3 st floatingar*

(*Pengavärdet på presentkortet räcker minst 1 år, men för att få den 3:e bonus floatingen behöver man göra den inom 2 månader från 1:a floatingen. Vi har gjort så eftersom tätare floatingar ger bättre effekt!)Annons

Varför vissa personer blir stressade av floating

När det gäller stress och floating så är det svårt att förklara sambandet kortfattat, men jag gör här ett försök. Men kom ihåg att detta inte är ett uttömande svar och att personer som lider av stress och floatar kan, till viss del, ha lite olika reaktioner av personliga skäl!

När man är för stressad så påverkar det både handlings- och tankeförmågan på flera sätt. Som regel har man mycket mindre tålamod, man är sämre på att klara av obehag och man tänker mindre logiskt mm.

Stressmottagningen* beskriver bl a följande symtom på utbrändhet
Kognitiva symtom:
Minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem, oförmåga att tänka klart, låg stresstolerans
Psyke:
Känslolabilitet & nedstämndhet
*Källa; se längre ner på sidan från Stressmottagningen
Andra symtom är bl a; problem med att planera och genomföra uppgifter.
( Fakta hämtad från ”1177 Vårdguiden”)

När man ser på dessa symtom så är det inte underligt att även floating kan upplevas som stressande i början.
D v s floatingen är nytt vilket första gången kan ge den utbrända ett ”stresspåslag” och det finns vissa enkla saker man helst behöver lära sig för att floata, trots minnesproblem. Floatingen behöver mer eller mindre koncentration av floataren i början, Med tanke på att en stressad person är mer labil och nedstämd så ökar det risken att man upplever första floatingen mera jobbig än en ej stressad gör. Det innebär även att man kanske inte tror att floatingen kan hjälpa och det är större risk att man slutar behandlingen innan den har gett verklig effekt. Behandlingen behöver även planeras och genomföras, vilket är svårare när man är stressad.
Men en stressad/utbränd person upplever oftast de ovanstående problemen i samband med alla behandlingar (åtminstone i början), det gäller även inom den traditionella vården.

Det här är tyvärr en del av symtombilden av utbrändhet. Det betyder att det finns en ”viss tröskel” man måste ta sig över för att kunna använda floatingen för läkning!
Det betyder inte att floatingen stressande, när den utbrända personen lärt sig nyttja floatingen så ger den både lättnad och förbättring!

Om man endast prövar på floatingen en enda gång så kan det vara många tillfälliga omständigheter som avgör hur man upplever det:
– Hur ”dagsformen” är, om man har sovit eller har några särskilda besvär den dagen.

– Hur väl personalen på floatariet har tid/klarar av att ta emot den stressade kunden.

– Hur man har förberett sig; har man stressat dit, är man hungrig, är man påläst osv?

– Hur det ”ser ut runt omkring” floatingen; lång resväg, oro för att det är dyrt osv?

Floating behandlingar passar inte alla!
Men det är utan tvekan vetenskapligt bevisat att floatingen har god effekt på bl a stress, oro, ångest och utbrändhet!

Det är helt enkelt så att man som oftast måste ge floatingen tid och göra en viss ansträngning i början för att kunna få ett gott resultat!
Det fungerar, men det är sällan någon ”Quick fix” på långvariga och allvarliga problem!!!

Andra orsaker till svårigheter med floating


Det finns viss forskning om hur personer med t ex ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar reagerar på floating, se länk längst ner på denna sida. Men vi avråder personer denna typ av funktionsnedsättning från att floata, samma sak gäller för människor som har någon mer allvarlig psykisk sjukdom.
I vissa fall kan floatingen vara ett hjälpmedel även i detta sammanhang, men det är i så fall mycket viktigt att personer med en psykisk diagnos dessutom har professionell psykiatriskt stöd i samband med floating!
Det gäller INTE personer med t ex mindre svår ångest, oro, depression och liknande!

De flesta kan floata, men det finns även vissa fysiska orsaker som gör att det inte går eller passar. Floating blir även svårare i början, om man av någon orsak har ont.
Floatingen är bra mot många sorters smärta, bl a huvudvärk, mer finns att läsa på vår hemsida: Bonsenti.se

Personer med fobier (som ”triggas” av floating miljön) och t ex svårare klaustrofobi behöver naturligtvis först behandla detta problem, innan de med framgång kan floata. (Om än det idag finns större floatingtankar, som den modell vi har). Däremot är det många som är lite oroliga för klaustrofobi, men ännu har vi under många års tid inte mött en kund som inte kunnat floata, trots lite oro i början!

Googla gärna på floating (på engelska även  Restricted Environmental Stimulation Technique eller förkortat REST), det finns mycket information på webben.
Vi har även lagt upp en del på vår hemsida, se
Bonsentis sida om floating forskning

Läs mer här på bloggen:
Jag ska snart floata, är min nervositet berättigad?

Om du ger floatingens läkande förmåga en chans, kommer du inte att ångra dig!
/Lena

 

*Rapport (på engelska) om floating för en svensk kvinna med ADHD & Aspergers  

 

Vad händer om man inte sätter på locket på kaffebryggaren?

Coffe-without-lidNu har jag gjort DET!!!
Det var bara en tidsfråga, nästan skönt att det är gjort ändå och det kunde ha blivit värre!
Jag har kört Perkulatorn utan lock! 😀
Visserligen hade jag kommit ihåg att sätta dit det ”inre locket”, men inte det yttre!

Så för er som undrar:

  1. Det gick ändå ganska bra; det var inte så stark ”stråle” och jag behövde inte torka taket eller byta tapet!
  2. Kaffet gick t om att dricka ändå!

Men ett tips: Om du hör att Perkulatorn låter mycket underligt så kontrollera det!
(Jag trodde att kaffebryggaren bara vara på dåligt humör för att det var måndag…)

/Lena